Contact us

Contact Us
Location: Home> Contact Us

Dongguan Shenghe Real Estate Development Co., Ltd.


Add: Sports Road No. 7 Shenghe Garden Houjie Town, Dongguan, Guangdong

Tel: 0769-85871328

Fax: 0769-85871318

E-mail: gloryone2008@126.com 

Website: http://www.dgshdc.com